JS media har ett stort bildarkiv. Bilder finns inom flera områden som djur, natur och samhälle. Företaget har också ett av landets största bildarkiv som speglar torg- och marknadsliv runt om i Sverige.

Kanske kan vi hjälpa dig med bilden du söker?