Testar ny lokalisering. – Otroligt spännande, men för kallt än så länge, konstaterar Karin Emilsson, huttrande forskningschef på platsen där Södra Cell nu ska bygga nytt och samla all sin forskning.

 

En dramatiskt ökad satsning på forskning. Och flytt till Varberg.
Så ser strategin ut när Södra Cell i sommar sätter spaden i marken för en ny forskaranläggning vid Värö Bruk
– Vi ser stora fördelar med närheten till bland annat Chalmers som vi nu utvecklar samarbetet med, säger Karin Emilsson, forskningschef på Södra Cell.


I slutet av förra året tog Södra Cells styrelse beslut om att kraftigt öka anslagen till den egna forskningen. Med hela 50 procent, från 40 till 60 miljoner kronor om året. Samtidigt beslöt företaget att bygga ett nytt forskningscenter för drygt 50 miljoner kronor vid Värö Bruk. När anläggningen på 2000 kvadratmeter är klar om drygt ett år flyttas all forskning från massafabrikerna Mörrum i Blekinge och Tofte i Norge till Värö. I dagsläget handlar det om knappt 50 personer.
– Men vi kommer säkert att behöva rekrytera mer personal, alla följer inte med och den nya anläggningen blir dessutom större, den exakta storleken på personalstyrkan är vi inte klara över än, säger Karin Emilsson.
Sedan fyra år har hon lett forskningen inom Södra Cell i Mörrum men har också ett mångårigt förflutet som chef för labbet och processtekniken på Värö Bruk.
– Jo, här känner jag de flesta, och det underlättar ju jobbet med planeringen av forskningscentret, påpekar hon under promenaden mot portvakten och receptionen där forskningscentret ska uppföras strax intill.
Projekteringen pågår nu för fullt och själv åker Karin Emilsson mestadels i skytteltrafik mellan Mörrum, Värö, Cahlmers och Tofte i Norge för att hålla
ihop trådarna.
– Det är otroligt spännande, och för företaget är detta definitivt ett steg i rätt riktning, tycker hon.
Med ett sjunkande realpris på massa med 1,5 procent årligen och en färdigslimmad organisation hade heller inte bolaget mycket att välja på. Förädlingsgraden på produkterna måste helt enkelt höjas. Särskilt som konkurrenterna också slipar sina knivar i egna stora forskningslaboratorium.
– Vi tittar ju mycket på hur fibrer kan förädlas och användas för andra behov, exempelvis som armering i kompositmaterial. Men det kan också gälla att ta fram helt nya papperstyper, säger Karin Emilsson som antyder kommande innovationer utan att i detalj vilja gå in på dem.
Forskningen inom Södra Cell startade så sent som i mitten av 80-talet men man lyckades ändå snabbt utveckla en metod för att bleka pappersmassa utan klor.
– Den klorfria blekningen blev en stor framgång, på det området är vi nog världsbäst nu, konstaterar Karin Emilsson nöjt.
Än större förhoppningar knyts nu till den framtida verksamheten på Värö Bruk:
– Förutsättningarna och läget är väldigt bra, säkert kan också den forskning som finns här i närområdet på Ringhals ge effekter för oss på sikt, energisidan blir ju allt viktigare, menar Karin Emilsson.
I Varbergs kommun är entusiasmen stor inför vad som komma skall:
– Etableringen är en av de mest intressanta på många år, vi är oerhört glada över detta. Den här typen av jobb kan ju även dra till sig andra företag, hoppas Lars Gunnar Berndtsson, upprymd näringslivschef i Varberg.
En hake är dock den stora brist på bostäder som råder i kommunen.
– Det är sant, men vi kommer att anstränga oss på alla sätt för att lösa detta, lovar Lars Gunnar Berndtsson.

Text: Jan Söderlind
Foto: JSmedia