Bråk om en snöboll urartade i slagsmål mellan huvudskyddsombudet och en 14-årig elev.
Det blev kulmen på en lång tid av oro på Bläshammar skola sju kilometer norr om Varberg.
Den ovanliga händelsen är nu ett fall för såväl åklagare som Arbetsmiljöverket, AMI, som tänker granska även andra skolor i kommunen.


Redan tidigt i höstas slog föräldraföreningen larm om att allt inte stod rätt till på Bläshammar, en F9-skola med 300 elever och 30 lärare. Bråk, mobbning, skadegörelse och dåligt språkbruk hade blivit allt vanligare. Och det saknades samsyn och en röd tråd i personalens pedagogik. Föräldrarna efterlyste också en bättre ledningsfunktion. Detta trots att skolan sedan ett år förstärkts med ytterligare en rektor. Om än vikarie i avsaknad av skolledarutbildning.
Man enades om att skolledningen på olika sätt skulle ta tag i problemen.
Men under hösten och vintern snarare tilltog än bedarrade stormen.
Det fick till följd att Sven-Olof Bengtsson, lärare och skyddsombud på skolan, den 21 januari skriftligen begärde besked enligt arbetsmiljölagen om vad skolledningen tänkte göra åt problemen.
Knappt hade skrivelsen gått iväg förrän en ny incident dagen efter fick honom att fatta beslut om att avbryta undervisningen i klasserna sju till nio.
– Jag såg ju hur både elever och personal for alltmer illa, detta var enda sättet att få skolledningen att lyssna, förklarar han sin drastiska åtgärd.
I knappt två timmar låg undervisningen nere innan den återupptogs igen, då med skolledningen på plats. Men därmed var inte lugnet återställt.
Ett dygn senare hamnade huvudskyddsombudet och matteläraren Sven-Olof Bengtsson i slagsmål med en pojke årskurs åtta. Vilket dessutom dokumenterades av en rullande TV4-kamera.
– Även som lärare har man rätt att försvara sig, jag har blivit slagen förr, men jag ångrar ändå att jag slog tillbaka den här gången, säger han.
Sven-Olof Bengtsson har 30 års erfarenhet av läraryrket, varav nära 20 år som huvudskyddsombud för LR i Varbergs kommun.
– Slagsmålet var mycket olyckligt, men fram till dess har han våra medlemmars fulla stöd. Lärarna har känt sig vanmäktiga och det var absolut rätt av honom att stänga skolan, anser Nils-Arne Nilsson, LR:s kommunombud i Varberg.
Direkt efter dramatiken fredagen den 23 januari tog distriktschefen Björn Zetterberg över rodret. I samråd med Sven–Olof Bengtsson bestämdes att denne skulle arbetsbefrias, i två dagar till att börja med.
– I den rådande situationen var det inte lämpligt för honom att jobba på skolan, vilket också gällde den inblandade eleven, det har inget att göra med om brott begåtts eller inte, förklarar Björn Zetterberg.
Den hanteringen stöds helt av regionalombudet Kjell Bengtsson som nu
företräder kollegan:
– Vi har en bra dialog om vad som är bäst för vår medlem. Jag tycker att arbetsgivaren visar god omtanke och med tiden hittar vi säkert en bra lösning, säger han.
Vilket dock inte hindrar LR att vara starkt kritiska till hur arbetsmiljön på
skolan utvecklats.
– Problemet för våra medlemmar är bristen på ordning och ständiga trakasserier. Och det är inte så enkelt att allt handlar om ett fåtal elever, ledningens roll är också mycket viktig, säger Nils-Arne Nilsson.
Den analysen stöds även av skolans föräldraförening:
– Vi vill se mer handling och krafttag, miljön på skolan är så spänd att sådana här saker lätt kan ske igen, säger Björn Mellquist, själv lärare och vice ordförande
i föreningen.
Arbetsgivaren, å sin sida, anser att det förvisso har vidtagits åtgärder. Handledning erbjuds personalen, en gemensam vision har tagits fram och ett internat är planerat senare i vår.
– Själv fick jag inga signaler om att detta gick långsamt eller dåligt, säger
Björn Zetterberg.
Enligt LR har dock dramatiken på Bläshammarskolan haft den positiva effekten att fokus satts på problemen. En starkt splittrad personalgrupp har kommit i dagen med lärare på högstadiet å ena sidan och låg- och mellanstadium på den andra. Liksom en otydlig ledningsfunktion.
– Skolan framstår snarare som två eller tre skolor istället för en enda, säger föräldraföreningens Björn Mellquist.
I Varberg har politikerna de senaste åren satsat hårt på att bygga om kommunens skolor till F9. Vilket resulterat i att Bläshammar under nära två års tid varit en byggarbetsplats under förvandlingen från mellanstadium till F9-skola.
– Den processen har även andra skolor gått igenom, men kanske har det varit tuffare för Bläshammar, problemet har varit att skapa en ny kod på skolan, anser distriktschefen
Björn Zetterberg.
På åklagarkammaren i Halmstad väntar nu två polisanmälningar. En från elevens föräldrar och en från skolan, på utredning. Och i Göteborg planerar Arbetsmiljöverket utflykter till Varberg:
–Skolor är ett högprioriterat tillsynsområde, vad som hänt visar att något inte är bra och vi kommer därför att granska även andra skolor i kommunen, säger Inger Högstedt, arbetsmiljöinspektör på AMI.
Lokalt i Varberg planeras också nya möten mellan fack och arbetsgivare om framtidsfrågan för huvudskyddsombudet Sven–Olof Bengtsson.

Jan Söderlind