Tidningsproduktion


Nyhetsbrevet, Elektro-Emanuel
JS media producerar företagets personal- och kundtidning som utkommer med fyra nummer per år.Torg- och marknadsnytt
JS media producerar, i samarbete med Foto&Form, landets enda branschtidning
för ambulerande torg- och marknadshandel. Tidningen utkommer med fyra
nummer per år.